Yulia Einav | יוליה עינב

Faculty of Engineering

 

Holon Institute of Technology, HIT

קורסים:

פרקים בגנטיקה

הקורס "פרקים בגנטיקה" מקנה את הידע על מהותו של מידע גנטי, חוקי תורשה אוניברסאליים, שינויים ומוטציות אשר עשויים להתרחש בחומר הגנטי. בנוסף, הקורס מלמד על פיתוחים עכשוויים, ומציג בפני הסטודנטים את הבדיקות הגנטיות הזמינות היום. הקורס שם דגש מיוחד על גנטיקה של אדם ומביא דוגמאות למחלות תורשתיות ולמציאת גנים המעורבים בפיתוחן.

הקורס שייך למחלקה ללימודים כלליים וזמין לכלל הסטודנטים במכון.

מידע נוסף על גנטיקה ועל בדיקות גנטיות בפורטל הגנטיקה

פרקים בכימיה וביולוגיה

הקורס מלמד מבוא לכימיה וביולוגיה עם דגש על התכנים החשובים בתהליכים פיזיולוגיים מצד אחד והקשרים טכנולוגיים מצד שני. תכני הקורס מתאימים גם לסטודנטים ללא רקע בכימיה או ביולוגיה. שיטת ההוראה כוללת הרצאות פרונטאליות ותרגילים ומלווה במצגות ודוגמאות מביוכימיה של האדם ומתהליכים ביוטכנולוגיים.

הקורס ניתן בשתי מתכונות שונות:

  1. קורס חובה למגמת ביו-הנדסה (דגש על ביוכימיה ופיזיולוגיה של גוף האדם)
  2. קורס חובה לניהול טכנולוגיה (דגש על פיתוחים טכנולוגיים ותהליכים תעשייתיים)

אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם

קורס זה מלמד על המערכות האנטומיות בגוף האדם, תוך מתן דגש בעקרונות הפעולה שלהן הן כמערכות ייחודיות והן בפעולתן המשולבת.

הקורס ניתן כקורס חובה לסטודנטים במסלול ביו-הנדסה.

מבוא לביולוגיה מודרנית

הקורס מקנה את הידע על עולם החי על כדור הארץ, הבסיס הכימי של אורגניזמים חיים, מנגנוני חיים בסיסיים ומגוון רחב של מינים אשר התפתחו במהלך האבולוציה. הקורס שם דגש מיוחד על אוניברסאליות של צורות החיים השונות מול רבגוניות המינים.

הקורס שייך למחלקה ללימודים כלליים וזמין לכלל הסטודנטים במכון.